Construccions i reformes Vell 9

Construccions i reformes Vell 9
Piscines I Aljubs
T. 669 39 57 75 · 669 39 57 77

Parámetros básicos del agua de las piscinas

Paràmetres bàsics de l´aigua de les piscines

PH de l´aigua, entre 7.2 i 7.6
Duresa total, de 200 a 400 mg/l, 20-40 graus francesos.
Alcalinitat, de 80 a 150 mg/l, de 8 a 15 graus francesos.

volver

Construccions i reformes Vell 9
Piscines I Aljubs
T. 669 39 57 75 · 669 39 57 77