Construccions i reformes Vell 9

Construccions i reformes Vell 9
Piscines I Aljubs
T. 669 39 57 75 · 669 39 57 77

Parámetros básicos del agua de las piscinas

Parámetros básicos del agua de las piscinas

PH del agua, entre 7.2 y 7.6
Dureza total, de 200 a 400 mg/l, 20-40 grados franceses
Alcalinidad, de 80 a 150 mg/l, de 8 a 15 grados franceses

volver

Construccions i reformes Vell 9
Piscines I Aljubs
T. 669 39 57 75 · 669 39 57 77